U oblasti zdravstva prepoznali smo potrebu unapređenja i integracije informacionih sistema, te smo za potrebe zdravstva kreirali softver koji u svim medicinskim ustanovama unapređuje pružene usluge i poslovanje. Prilikom kreiranja zdravstvenog informacionog sistema vodili smo se tim kako stvoriti bolje uslove rada ljekarima i obezbijediti bolju njegu pacijentima. Zdravstveni informacioni sistem ubrzava procese rada i ostavlja više vremena ljekaru da se posveti pacijentu.

Zdravstvo
NAŠ integrisani zdravstveni informacioni sistem jedan je od najkompleksnijih i najznačajnijih projekata koji se realizuju u Republici Srpskoj. Ovaj informacioni sistem unapređuje zdravstveni sistem i čini ga kvalitetnijim, efikasnijim, pouzdanijim i transparentnijim sistemom u cijelini, te svojim modulima i aplikativnim rješenjima povezuje sve informacione sisteme u oblasti zdravstva na nivou države.
Doctor Computer Healthcare And Medicine Hospital Medicine Medical Exam Nurse
Zdravstveni informacioni sistem osmišljen je prema smjernicama Svjetske Zdravstvene Organizacije - WHO.

Upotrebom zdravstvenog informacionog sistema koristi imaju svi korisnici zdravstvenog sistema jer sistem uspostavlja centralnu bazu podataka u zdravstvu, uvodi e-knjižice i mogućnost elektronskog zakazivanja pregleda. Putem aplikacije sve informacije o zdravstvenoj istoriji su dostupne ljekarima, a pristup kartonu ima i sam pacijent čime se skraćuje vrijeme boravka u zdravstvenim ustanovama.