Zdravstveni informacioni sistem

Naš zdravstveni informacioni sistem namijenjen je za upravljanje i podršku svim procesima u bilo kojoj zdravstvenoj ustanovi. Sistem je u fazi implementiranja u zdravstvenom sistemu Republike Srpske i predstavlja jedan od najkompleksinijih i najznačajnih projekta u ovom entitetu. Sistem omogućava prikupljanje i razmjenu informacija iz različitih zdravstvenih ustanova u jedinstvenu bazu podataka.

Primjenom našeg softverskog rješenja stvaraju se prednosti koje se ogledaju prije svega u sigurnosti podataka jer se podaci skladište u IZIS Data Centar koji je izgrađen po najvišim standardima uz visok nivo sigurnosti kako bi podaci imali potpunu zaštitu. Pristup svim zdravstvenim podacima omogućen je i ljekarima, ali i pacijentima, i na jednom mjestu imate prikaz istorije liječanja pacijenta. Bez tehnoloških i informacionih sistema ogroman broj podataka i informacija koje su se nalazile u zdravstvenim ustanovama nije bilo moguće kvalitetno pratiti i upravljati njima. Uvezivanjem svih institucija i ustanova – resornog ministarstva, Fonda, zavoda, instituta, bolnica i domova zdravlja, i na osnovu jedninstvenih podataka kojima će svi raspolagati, efikasnije će se moći donositi strateške odluke od značaja za zdravstveni sistem RS.

Naš integrisani zdravstveni informacioni sistem osmišljen je prema smjernicama svjetske zdravstvene organizacije - WHO.

Korisnički interfejs IZIS softvera je jednostavan za navigaciju, a podaci zauzimaju centralno mjesto što osigurava bolju preglednost podataka. Funkcionalnost je prednost koja pruža medicinskim ustanovama pregled svih organizacionih aktivnost i izvještaja, te mogućnost praćenja aktivnosti vezanih za poslovanje, kako bi se ostvarili uspješniji rezultati rada. Poslovanje se pospješuje i značajnim finansijskim uštedama koje stvara upotreba našeg savremenog softverskog rješenja u zdravstvenim organizacijama. IZIS ubrzava proces rada jer se se aktivnosti mogu vidjeti, uraditi i planirati na jednom mjestu, bez nepotrebnih aktivnosti koje su bile potrebne prije uvođenja integrisanog informacionog sistema u zdravstveni sistem. IZIS sa svojim razvojnim modulima povezuje sve informacione sisteme u jednu cjelinu.

Naš softver pruža mogućnost kreiranja baze pacijenata i jednostavno vođenje svih evidencija medicinskih pregleda i procedura. Posjeduje automatsku identifikaciju svih visoko rizičnih pacijenta, te se odmah obavještava kliničko osoblje za preventivnu zaštitu. Korištenjem našeg softvera smanjuju se liste za čekanja na određene preglede, te doprinosi  zadovoljstvu pacijenata. U svakom trenutku moguće je dobiti pregled zdravstvenog kartona pacijenta, sa istorijatom pregleda, dijagnoza, uputnica, tretmana i nalaza.

Uvođenjem našeg IZIS-a zdravstveni sistem očekuju brojne prednosti, a, između ostalih, to su:

Omogućavanje bolje kontrole i racionalnije upravljanje sredstvima obaveznog zdravstvenog osiguranja

Smanjenje administrativnih troškova, poboljšanje zdravstvene kontrole pacijenta, efikasniji i kvalitetniji sistem zdravstvene zaštite u cjelini

Spriječavanje dupliranja dijagnostike, smanjenje čekanja na dijagnostičke i terapijske procedure usljed uvođenja transparentnih lista čekanja i elektronskih uputnica

Sve zdravstvene ustanove će biti međusobno uvezane, te će svim ustanovama biti dostupne, u realnom vremenu, informacije o izvršenim medicinskim uslugama te propisanim i izdatim lijekovima

U svakom momentu biće moguće pratiti potrošnju lijekova, stanje zaliha i sl. što je značajno i za planiranje i sprovođenje nabavki lijekova i drugih sredstava, ali i za kontrolu

Biće omogućeno praćenje i upravljanje svih registrovanih medicinskih aparata, kao i praćenje iskorištenosti aparata itd.

Medicinske i nemedicinske informacije o pacijentu će biti kompletne, ažurne i povjerljive, dostupne na svim mjestima pružanja zdravstvenih usluga (ordinacija, apoteka, bolnica…), u skladu sa pravima pristupa istim, što će omogućiti jednostavnije i brže korišćenje zdravstvene zaštite i smanjiće potrebu “šetanja“ pacijenata od jedne do druge ustanove. Biće omogućeno adekvatnije praćenje medicinskog stanja pacijenata, biće vidljive sve promjene, progresije i samim tim poboljšaće se i kvalitet liječenja.

Uvođenje e-recepta i e-nalaza, pored toga što će smanjiti “šetnju“ pacijenata, dovešće i do smanjenja troškova usljed izbacivanja iz upotrebe papira, ali i drugih nepotrebnih radnji u procesu rada.

Slika1

Sve zdravstvene ustanove će imati uvid u medicinske podatke pacijenta, poput rezultata dijagnostičkih postupaka – svih snimaka koje su jednom pacijentu rađeni (MR, CT i dr.), terapijske procedure koje su pružene i sl., što će spriječiti dupliranje dijagnostike i drugih usluga i samim tim smanjiti troškove i nepotrebna maltretiranja pacijenata. Obezbijediće se u realnom vremenu potpun i tačan uvid u izvršene medicinske usluge, izdate recepte, lijekove, te uputnice na svim nivoima. Dakle, jednom urađena usluga na primarnom nivou, automatski će biti vidljiva i u ustanovama sekundarnog i tercijarnog nivoa, te kada se pacijent uputi na dalje liječenje neće biti potrebe da se ponovo rade u bolnici iste usluge.

Osiguranici će dobijati račune na kojima će biti vidljivo koje su im sve usluge pružene i koliko one koštaju, što je značajno i za osiguranika, ali i za Fond koji će moći kontrolisati da li su osiguraniku zaista pružene usluge koje su fakturisane Fondu i slično. Dakle, smanjiće se mogućnost eventualnih zloupotreba pruženih i fakturisanih usluga.

Moći će se u svakom momentu pratiti potrošnja lijekova, stanje zaliha i slično, što je, između ostalog, značajno za planiranje i sprovođenje nabavki lijekova i drugih sredstava ali i za kontrolu (upravljanje zalihama i optimizacija nabavke lijekova i drugih medicinskih sredstava). Sada se zna desiti da u jednoj bolnici nema lijeka, a druga ima zalihe. Programsko praćenje potrošnje lijekova u realnom vremenu omogući će brze preraspodjele lijekova između ustanova u pomenutim situacijama. Takođe, softversko praćenje izdatih lijekova onemogućiće da pacijent dobije jedan lijek, a zatim da mu se u nekoj drugoj ustanovi preporuči drugi koji se ne bi trebao primjenjivati zajedno sa prvim izdatim lijekom ili koji ima iste efekte. To više neće biti moguće jer će svi ljekari na svim nivoima imati uvid koje je sve lijekove pacijent koristio, što će smanjiti nus pojave i druge neželjene efekte pri liječenju. Pored koristi za pacijenta, na ovaj način će se takođe ostvariti uštede sprječavanjem propisivanja nepotrebnih lijekova.

slika2

SISTEM OBEZBJEĐUJE

eKarton – sadrži kompletnu medicinsku dokumentaciju pacijenta koja je dostupna ljekarima u elektronskom obliku

Zdravstvena kartica – namjenjena osiguranicima, zamjenjuje klasičnu zdravstevenu knjižicu i ne ovjerava se

eRecept – elektronsko propisivanje recepata, putem kojeg se mogu preuzeti svi izdati recepti, kao i pratiti statusi izdatih recepata

Kartica zdravstvenih radnika – namjenjena zdravstvenim radnicima

eNalaz – zamjenjuje papirne laboratorijske nalaze

eUputnica – zamjenjuje papirne uputnice

PHR aplikacija – nudi mogućnost pregleda informacija kao što su: medicinski podaci, najave posjeta, termini vakcina, logovi pristupa, pregled svih najava pacijenata, izmjena korisničkog interfejsa

Android aplikacija – omogućava pristup ličnim zdravstvenim podacima kroz mobilnu aplikaciju

Zdravstveni informacioni sistem je organizovan po principu modula, koji se lako mogu dodavati I modifikovati, tako da je postupak izmjene I dogradnje cjelokupnog sistema u velikoj mjeri pojednostavljen. Svaki aplikativni sistem unutar sistema služI za lako prikupljanje, evidenciju I obradu informacija o pacijentu I praćenje novog zdravstvenog kartona. Medinius ima 15 modula:
eKarton
Sadrži kompletnu medicinsku dokumentaciju pacijenta dostupnu porodičnom ljekaru u elektronskom obliku.

eKarton

eDental
Specifičnost ovog softverskog rješenja je ta što obezbjeđuje bazu jedinstvenog stomatološkog kartona za svakog pacijenta i zadovoljava potrebe kako stomatoloških klinika tako i manjih stomatoloških ordinacija.

eDental

eSpecijalist
Pruža infromatičku podršku zdravstvenim radnicima i poslovnim procesima unutar specijalističkih ambulanti sa subspecijalnostima.

eSpecijalist

eRadiologija
Omogućava povezivanje ambulante za radiologiju sa ordinacijama ljekara na svim nivoima zdravstvene zaštite kako bi se olakšalo naručivanje pretraga i isporuka rezultata nazad do ordinacije ljekara.

eRadiologija

eFond
Dizajniran je za automatizaciju ključnih poslovnih procesa koji se obavljaju između zdravstvenih fondova i medicinskih ustanova svih zdravstvenih nivoa (domovi zdravlja, bolnice, klinički centri i druge zdravstvene ustanove).

eFond

ePedijatrija
Olakšava dokumentovanje i praćenje medicinskog, razvojnog i uslovljenog ponašanja kod djece. Namjenjen je specijalističkim pedijatrijskim službama, centrima za predijatrijsko savjetovanje i vakcionacionim centrima.

ePedijatrija

eHitna
Dizajniran je da zadovolji potrebe hitne službe u situacijama kada pacijent nije u mogućnosti da zakazuje termin kod ljekara porodične medicine redovnim putem, odnosno kada to nalažu hitne situacije.

eHitna

eBolnica
Ovaj modul objedinjuje sve akcije sprovedene u okviru bolničko-kliničkog sistema koje kroz elektronski karton postaju vidljive porodičnom ljekaru.

eBolnica

eApoteka
Modul je namijenjen korisnicima sistema za pregled, evidenciju, ažuriranje i izvještavanje o lijekovima i medicinskim sredstvima.

eApoteka

eAdmin
Omogućava jednostavno i intuitivno upravljanje svim neophodnim parametrima sistema. Na ovaj način moguću je kontrolisati autentifikaciju i autorizaciju korisnika što pruža siguran pristup korisničkom interfejsu i svim podacima koje sistem nudi.

eAdmin

eGinekologija
Pomaže ljekarima pri obavljanju ginekoloških pregleda u svrhu preventivnih aktivnosti malignih bolesti kod žena, te redovnih i sistematskih pregleda.

eGinekologija

eAmbulanta
Namijenjen je ljekarima specijalistima koji obavljaju konsultativno-specijalističke preglede u domovima zdravlja, ili drugim vanbolničkim zdravstvenim ustanova.

eAmbulanta

eLabaratorija
Modul koji se može koristiti u svim laboratorijskim ordinacijama. Podržava usluge prijema uputnice, podatke o pretragama koje uputnica zahtjeva, datum realizacije pretraga kao i rezultate obavljenih pretraga.

eLabaratorija

eResursi
Modul omogućava centralizovano upravljanje resursima, opremom, sredstvima unutar zdravstvene ustanove.

eResursi

Moj Karton PHR
PHR (eng. Personal Health Record) omogućava pacijentu uvid u njegove osnovne medicinske podatke koji se čuvaju u medicinskom kartonu unutar jedne ustanove.

Moj Karton PHR