MMSCODE tim radi na razvoju inteligentnih softvera koji će omogućiti samostalno rješavanje složenih zadataka, kako bismo svojim klijentima obezbijedili uspješno poslovanje. U svijetu je danas mnogo podataka i dolazi do poplave informacija i sistemi koji primjenjuju vještačku inteligenciju postaju sve značajniji. Rast investicija u ovoj oblasti svakim danom je sve veći, a primjena računarske arhitekture inspirisana je radom mozga. Kod nas ova oblast tek počinje privlačiti pažnju istraživača, a mi u MMSCODE-u smo prepoznali potencijal ove tehnologije te svoje resurse usmjeravamo u tom smjeru. Riječ je o oblasti informatike koja se bavi razvijanjem softvera koji će računarima omogućiti da se ponašaju na način koji bi se mogao okarakterisati kao inteligentnim.

Računare je danas moguće naučiti da rade prilično veliki broj poslova gotovo podjednako efikasno kao i čovjek. Mašinsko učenje dalo je prilično dobre rezultate u olakšavanju određenih poslova, predviđanju događaja i donijelo velike uštede u različitim oblastima.