Naš informacioni sistem iz oblasti energetike predstavlja cjelovito rješenje namjenjeno za upravljanje I izračunavanje, potrošnje energenata poput električne energije, toplotne energije, plina ili vode. Riječ je o informacionom sistemu jkoji pruža modernizaciju poslovnih procesa, inovativan I precizniji rad, kao I povećanje efikasnosti u distribuciji I naplati. Sistem omogućava egzaktne I tačne obračune potrošnje energenata na jednom mjestu, te pruža podršku I kompatibilnost.

SMART BILLING sistem je kreiran primjenom najsavremenije tehnologije koja povezuje klasične i/ili najnovije pametne mjerne uređaje i ostale komponente sistema u jednu funkcionalnu cjelinu. Softver omogućava nadzor i upravljanje distribucijom energenata, utvrđivanje distributivnih gubitaka, krađa i identifikaciju spornih lokacija. Upotrebom našeg sistema u obračunu potrošnje energenata eliminiše se mogućnost greške pri očitavanju na terenu jer se onemogućava unos duplih podatka a samim tim se kontroliše i proces rada. SMART BILLING sistem je pametno softversko rješenje koje odlikuje nevjerovatna brzina obračuna uz unapređenje samih poslovnih procedura. Na ovaj način se stvaraju uštede i smanjuje vrijeme rada, te stvara prilika za još uspješnije poslovanje na zadovoljstvo samih distributera energenata, radnika i krajnjih potrošača.

Asset 5

SISTEM OBEZBJEĐUJE:

Administraciju sistema

Poboljšano poslovanje sa potrošačima

Bolja kontrola rada na mjernim mjestima

Očitavanje mjernih uređaja (daljinsko ili ocr očitavanje)

Tarifni modeli

Automatski unos podataka u sistem

Automatsko kreiranje naloga

Automatski obračun I ispravka obračuna

Reprogram dugovanja

Utuženja

Liste dužnika, opomena, isključenja

Izvještaje