Savremene ogranizacije primjenjuju sisteme elektronskog poslovanja a takvim sistemima je potrebna visoka zaštita o komunikaciji i potvrđivanju identiteta kako bi se obezbjedio siguran protok informacija. Da bi zadovoljili pomenute potrebe kreirali smo PKI sistem koji koriste svi uređaji – komunikatori u lancu komunikacije. PKI sistem obezbjeđuje siguran prenos informacija i osigurava provjeru autentičnosti koristeći najsavremeniju tehnologiju u oblasti autentifikacije i zaštite podataka.

Naš tim stručnjaka kreirao je jedinstveni sistem potvrde identiteta kako bi komunikacija bila brza i efikasna, dostupna u svakom momentu.

Alat je jednostavan i intuitivan za korištenje, a uz primjenu našeg alata obezbjeđujemo Vam i korisničku podršku i unapređenje Vaše tehnologije uz praćenje svjetskih trendova u oblasti autentifikacije. Tehnologija koja je korištena za kreiranje ovakvog alata naziva se CA ili Certification Authority koji je integrisan sa aktivnim direktorijumom za potrebe internih korisnika jer obezbjeđuje Logon funkcionalnost, kao i funkcije klijentske SSL autentifikacijei zaštićenog standardnog S/MIME e-mail sistema.

Slika2

Posjedujemo privatna CA za potrebe izdavanja sertifikata eksternim korisnicima, kao i internim korisnicima za potrebe komunikacije sa eksternim korisnicima, koji više nego zadovoljava potrebe za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata ukoliko je to potrebno. Pored toga, ukoliko se radi o zatvorenoj grupi korisnika u kojoj nije neophodno da se koriste kvalifikovani sertifikati tada se implementacija PKI sistema u ovakvom sistemu svodi na najmanju moguću mjeru u finansijskom i organizacionom smislu.

ALAT
OBEZBJEĐUJE: