eTurist

KLIKNI ZA PRIJAVU

eTURIST

Informacioni sistem za prijavu I odjavu turistaje integrisani informacioni sistem koji funkcionalno povezuje sve turističke zajednice u jednoj zemlji

PRIJAVA I ODJAVA GOSTIJU –

od strane pružaoca usluga smještaja

OBRAČUN I KONTROLA NAPLATE BORAVIŠNE TAKSE –

na temelju izvršenih prijava i odjava gostiju te podataka o pojedinom smještajnom objektu

PRIKUPLJANJE PODATAKA –

o pružaocima usluga smještaja i njihovim smještajnim objektima

IZVJEŠTAVANJE –

u statističke i marketinške svrhe u realnom vremenu

ANALIZA –

praćenje kretanja turista ili analiza zanimljivih lokacija, po jednom ili više kriterija

MEĐUSOBNA SARADNJA –

tijela javne vlasti u izvršenju zakonskih obaveza

Informacije iz sistema eTourist uz turističke zajednice koriste u svom radu i:

Pružaoci usluga smještaja

Turističke organizacije

Turistički radnici

Turističke inspekcije

Zavod za statistiku

Poreska uprava / carinska uprava

Ministarstvo trgovine i turizma

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Ministarstvo samouprave

Ministarstvo evopskih integracija

Nacionalni registri

Investitori

PRIJAVA I ODJAVA GOSTIJU

od strane pružaoca usluga smještaja putem dekstop ili web aplikacije. Krajnji korisnici informacionog sistema za prijavu i odjavu turista su fizička i pravna lica koja djeluju kao pružaoci usluga smještaja. Putem informacionog sistema u svako doba samostalno se može izvršiti prijava i odjava gostiju, što za rezultat ima automatizovan popis gostiju na nivou svakog pojedinog objekta odnosno pojedinog pružaoca usluge smještaja.

OBRAČUN I KONTROLA NAPLATE BORAVIŠNE TAKSE

na temelju izvršenih prijava i odjava gostiju te podataka o pojedinom smještajnom objektu informacioni sistem za prijavu i odjavu turista automatski, uzimajući u obzir parametre koji se odnose na kategoriju turstičkog mjesta, trajanje sezone i druge elemente bitne za obračun, vrši obračun boravišne takse smještaja te povezuje izvršene uplate sa zaduženjima i time izračunava trenutnu obavezu.

PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA

o pružaocima usluga smještaja i njihovim smještajnim kapacitetima. U informacioni sistem za prijavu i odjavu turista se unose svi relevantni podaci o pružaocima usluga smještaja i njihovim smještajnim objektima (vrsta, kategorija, lokacija, smještajni kapcitet). Iz navedenog razloga informacioni sistem za prijavu i odjavu turista je jedinstvena i lakopretraživa baza svih pružaoca usluga smještaja odnosno jedinstvena baza svih smještajnih objekata.

OBRADA I ANALIZA PODATAKA TE IZVJEŠTAVANJE U STATISTIČKE I MARKETINŠKE SVRHE

Navedeno omogućava praćenje kretanja turista gotovo u realnom vremenu, po jednom ili više kriterija kao što su dužina posjeta, lokacija, pol, starost, država prebivališta i drugo, što turističkim zajednicama omogućava provođenje marketinške politike, a javnosti pruža aktuelne podatke o kretanju turista. Dodatno, pristupom bazi podataka omogućava se i Zavodu za statistiku, te ostalim institucijama provođenje daljih i kompleksnijih statističkih i drugih analiza vezanih uz turistički sektor.

MEĐUSOBNA SARADNJA TIJELA JAVNE VLASTI U IZVRŠENJU ZAKONSKIH OBAVEZA

Putem pristupa bazi podataka informacioni sistem za prijavu i odjavu turista omogućava svim zainteresovanim javnim organima (Poreska/Carinska uprava, Ministartvo unutrašnjih poslova, Ministastvo samouprave, Ministarstvo trgovine i turizma, Ministarstvo evropskih integracija), da prikupljene podatke iskoriste za ostvarivanje svojih zakonskih propisa, bez dodatnih administrativnih zahtjeva ili barijera.

UPRAVLJANJE DESTINACIJAMA

eTurist, turistički informacioni sistem svojim modulom pruža i mogućnost povezivanja sa svi informacionim sistemima u zemlji, koji će pružiti pregled turističke ponude zemlje, što omogućava razvoj daljih marketinških aktivnosti i stvara nove prilike za investicije.