Sistem elektronske zaštite i očitavanja brojila je sistem za digitalizaciju procesa očitavanja elektronskih brojila i same zastite mjernih uređaja. Upotrebom softvera koji je razvio tim stručnjaka naše kompanije i pratećih hardverskih komponenti sistema povećava se produktivnost rada kontolora na terenu jer se ubrzava proces rada. Primjenom modernih RFID i OCR tehnologija , odnosno relevantnih čipova i čitača, postiže se digitalizacija u identifikovanju mjernnih uređaja i očitavaju vrijednosti same potrošnje. Sistem elektronske zaštite i očitanja brojila štiti vas od nelegalnih radnji potrošača i nesavjesnog rada kontrolora jer su radnici na terenu pod nadzorom i njihova lokacija je pod kontrolom u realnom vremenu.

Softver smanjuje mogućnost greške prilikom očitavanja brojila na terenu, a proces očitavanja brojila je višestruko bržI u odnosu na manuelno očitavanje.
Podaci sa mjernog uređaja očitani pomoću RFID i OCR čitača se direktno prenose u bazu podataka , čime je proces rada ubrzan jer više nema manuelnog unosa podataka u sistem. Krajnji potrošač primjenom našeg softverskog rješenja ima mogućnost prikaza odnosa trenutne potrošnje u odnosu na prosječnu direktno pri očitanju, te sam može pratiti svoju potrošnju I vršiti kontrolu.