Elektronska radna knjizica

Tim kompanije MMSCODE kreirao je savremeno rješenje koje obezbjeđuje integrisano kontrolisanje prijave radnika i rada na crno.
Sistem na terenu omogućava brzu komunikaciju sa ostalim sistemima u realnom vremenu kako bi se dobile potpune informacije neophodne za potpunu kontrolu rada.