CRYPTO MESSENGER je specijalno kreiran sistem za sigurnu i pouzdanu razmjenu tekstualnih, audio i video poruka izmedju dva ili više komunikatora. Razvijen je uz pomoć svjetskih stručnjaka u oblasti kriptovanja komunikacije. Posebna karakteristika ovog sistema, za razliku od sličnih sistema za kominiciranje, je SIGURNOST.
CRYPTO MESSENGER moduli omogućavaju kreiranje operativnih grupa i korisnika prema potrebama, a vi ste ti koji kreirate sopstvena pravila pristupa i načine provjere komunikacije. Softver omogućava centralizovano upravljanje operacijama, prosljeđivanje video materijala sa dronova, termalnih kamera i druge specijalne opreme u centar za upravljanje operacijama i dijeljenje između operativaca na terenu. Tehnologija CRYPTO MESSENGERA omogućava prikaz lokacije korisnika, slanje i prikaz tlocrta objekata, uz mogućnost slanja zadataka od strane nadređenih. Osnova sigurnosti sistema je kriptovana komunikacija "end to end".
Namijenjen je svima koji žele brzu i pouzdanu komunikaciju.
Vaša komunikacija je sigurna uz crypto messenger.

SISTEM
OBEZBJEĐUJE: