Konkretna prednost IZIS-a: Smanjeno šetanje pacijenata od jedne do druge zdravstvene ustanove

Počela primjena IZIS-a u pet regija : DZ Bijeljina za samo dva mjeseca preko nove aplikacije evidentirao 76.000 posjeta

Integrisani zdravstveni informacioni sistem ( IZIS) od sredine avgusta, pa do danas, počeo je da se primjenjuje u sljedećim regijama: Gradiška ( zdravstvene ustanove DZ Gradiška, Srbac i Kozarska Dubica, te Bolnica Gradiška), Prijedor (DZ Prijedor, DZ Novi Grad, DZ Oštra Luka), Bijeljina (DZ Bijeljina, Lopare, Ugljevik te Bolnica Bijeljina), Zvornik (DZ Zornik, Bonica Zvornik, DZ Milići, DZ Šekovići), Foča (Bolnica Foča, DZ Foča, Dz Rudo, DZ Čajniče, DZ Višegrad), Trebinje (DZ Nevesinje), dio banjalučke regije (DZ Mrkonjić Grad, DZ Šipovo, DZ Ribnik i DZ Drinić), regija Istočno Sarajevo (DZ Istočno Sarajevo, DZ Pale, DZ Vlasenica, DZ Istočni Stari Grad, te DZ Rogatica).

Uprkos složenoj situaciji zbog pandemije izazvane virusom korona, IZIS u praksi odlično funkcioniše, posebno u onim zdravstvenim ustanovama u koje rado prihvataju promjene i novine koje će donijeti benefite cjelokupnom sistemu, a posebno osiguranim licima. Najbolji primjer za to je bijeljinska regija, jer Dom zdravlja Bijeljina kao i bijeljinska bolnica već u punom kapacitetu koriste nove aplikacije, pa im je rad znatno ubrzan, a fizički kontakt sa pacijentima sveden na minimun. To je posebno značajno u pandemiji virusa korona, jer pacijenti dobijaju adekvatnu zdravstvenu njegu, a izbjegavaju direktno izlaganje sa mogućnošću potencijalnog zaražavanja. Primjera radi, ukoliko osiguranik radi neke nalaze u bolnicu, ishod nalaza je dostupan i porodičnom doktoru koji može telefonski da dalje uputi osiguranika na terapiju ukoliko mu je potrebna. Pored toga, što pacijent više ne mora da šeta od jedne do druge zdravstvene ustanove, ne mora ni da lično dolazi porodičnom doktoru po dalje upute.
Tako da je od početka rada pa do danas, zdravstvene ustanove preko aplikacije IZIS evidentirale su 407.014 posjeta, a propisale su 424.476 elektronskih recepata i slično.

Dakle, IZIS podrazumijeva potpunu integraciju, odnosno informacionu uvezanost svih ustanova zdravstvenog sistema Srpske, te upotrebu elektronskih uputnica, recepata, kartica (umjesto zdravstvenih knjižica) i elektronskog kartona. Projekat podrazumijeva uspostavljanje informacionog sistema koji treba da omogući efikasno upravljanje cjelokupnim sistemom zdravstvene zaštite, te prikupljanje i obradu zdravstvenih informacija iz različitih ustanova u jedinstvenu bazu podataka. Dosadašnji kartoni pacijenata biće zamijenjeni elektronskim zdravstvenim kartonima, koji sadrže sve podatke o pacijentu na jednom mjestu, nezavisno od toga u kojoj zdravstvenoj ustanovi su prikupljeni (ambulanti porodične medicine, službi hitne pomoći, bolnici ili specijalističkoj ambulanti). Ljekari koji liječe pacijenta na jednom mjestu imaju detaljan uvid u pacijentovu istoriju liječenja, te važne podatke, poput podataka o alergijama, hroničnim oboljenjima, terapijama koje je primao itd. Zahvaljujući ovome, između ostalog, biće izbjegnuto dupliranje preglede, jer urađen pregled u jednoj ustanovi, biće automatski vidljiv svim ljekarima koji liječe pacijenta i u drugim ustanovama i drugim nivoima zdravstvene zaštite, te se ne može desiti da se iste usluge pacijentu pruže više puta i sl. Time će se smanjiti i liste čekanja na pojedine preglede, i to su samo neke od brojnih prednosti koje ovaj projekat donosi.

U onim zdravstvenim ustanovama u kojima je već počeo sa radom IZIS, za osiguranike su spremne elektronske kartice. Rok za preuzimanje elektronskih kartica nije određen, prvenstveno kako se zbog epidemiološke situacije ne bi stvarale gužve u poslovnicama.. Jako je važno napomenuti da „stara“ zdravstvena knjižica vrijedi sve dok u potpunosti ne zaživi ovaj projekat, a sve dok traje vanredna situacija zdravstvenu knjižicu nije potrebno ni ovjeravati.
Tako da je do sada ukupno distribuirano 841.087 elektronskih kartica, dok ih je oko 20.000 već uručeno osiguranim licima.
Zahvaljujući elektronskim karticama smanjiće se gužve u administraciji, jer će prestati potreba za ovjeravanjem zdravstvenih knjižica, a uz pomoć kartice ostvarivaće se pristup zdravstvenom kartonu pacijenta i provjeravaće se status osiguranog lica.

Pored e kartona i e kartica, IZIS podrazumijeva i elektronske uputnice i recepte. Elektronska uputnica omogućava brz i jednostavan način razmjene informacija između različitih nivoa zdravstvene zaštite i pruža neophodne podatke za adekvatno liječenje pacijenata. E recept omogućava elektronsko propisivanje recepata, te pruža podatke o alergijama na lijekove, brzo obnavljanje terapije, tj. izdavanje kontinuiranih terapija za hronične bolesnike i brojne druge prednosti.