Korištenje IZIS-a donosi velike prednosti

Koristenje IZIS-a donosi velike prednosti

Korištenje Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema počelo je bolnicama Prijedor i Foča. Medicinski radnici u ovim zdravstvenim ustanovama su pozdravili i sa radošću dočekali upotrebu novog sistema, a u njegove prednosti uvjeravavaju se svakodnevno.

O ovome svjedoči i skorašnja izjava direktora bolnice Prijedor, Ivana Popovića.

“Jedva čekamo da pređemo na IZIS, koji će u mnogome olakšati radi i doprinijeti bržem protoku pacijenata. Imali smo situaciju da jedan pacijent za godinu dana uradi četiri-pet snimaka magnetom, što o svom trošku, što o trošku Fonda, jer ljekari nemaju uvid. Isto tako, dešava se da neki pacijenti u roku od mjesec dana nekoliko puta odu na pregled kod kardiologa, dok drugi ne mogu nikako doći na red. Prelaskom na novi sistem imaćemo sve podatke na na jednom mjestu, tako da neće biti tih zloupotreba”, rekao je Popović.

U prilog njegovim riječima idu i podaci iz bolnica Gradiška i Bijeljina koji su dosada evidentirali preko 100 000 posjeta i propisali isto toliko uputnica kroz novi savremeni zdravstveni informacioni sistem.

IZIS svoje prednosti pokazuje i u teškoj zdravstvenoj situaciji u kojoj se trenutno nalazimo . Naime, ukoliko osiguranik radi neke nalaze u bolnici ishod nalaza je dostupan i porodičnom ljekaru koji može telefonski dalje uputiti osiguranika na terapiju ukoliko mu je potebna. Pored toga, što pacijent više ne mora da šeta od jedne do druge zdravstvene ustanove, ne mora ni da lično dolazi porodičnom ljekaru po dalje upute.
Dalja implementacija projekta Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS) u mnogome će zavisiti od epidemiološke situacije, koja je usporila i dosadašnji process.

Sve zdravstvene ustanove koje su obuhvaćene projektom dobile su računarsku opremu i održavanje narednih nekoliko godina, tako da će novac za ovu vrstu troškova moći usmjeriti u druge potrebne svrhe.