Počela primjena IZIS-a u pet regija : DZ Bijeljina za samo dva mjeseca preko nove aplikacije evidentirao 76.000 posjeta

Počela primjena IZIS-a u pet regija : DZ Bijeljina za samo dva mjeseca preko nove aplikacije evidentirao 76.000 posjeta

Integrisani zdravstveni informacioni sistem (IZIS) pored Bolnice Gradiška i tri pripadajuća doma zdravlja počeo je da se primjenjuje u zdravstvenim ustanovama u Bijeljini, Zvorniku, Loparama, Ugljeviku, Nevesinju, a od naredne sedmice i u Foči.

Jedan od najsloženijih projekata u Srpskoj koji bi zdravstvu trebao da donese brojne prednosti za sada, uprkos složenoj situaciji zbog pandemije virusa korona, odlično funkcioniše u praksi.

Najbolji primjer za to je bijeljinska regija, jer Dom zdravlja Bijeljina kao i bijeljinska bolnica već u punom kapacitetu koriste nove aplikacije, pa im je rad znatno ubrzan.

Primjera radi, od početka primjene IZIS -a, odnosno od oktobra, pa do danas, Dom zdravlja Bijeljina preko aplikacije IZIS evidentirali si više od 76.000 posjeta, a propisali su više od 76.260 elektronskih uputnica. Slična situacija je i sa Bolnicom Bijeljina jer su za period od kraja oktobra do danas evidentirali preko aplikacije IZIS 2.646 pregleda iz konsultativno specijalističke zdravstvene zaštite. To je posebno značajno u periodu pandemije virusa korona i kada je preporuka da pacijenti bez prijeke potrebe ne dolaze u zdravstvene ustanove. IZIS je pravi primjer lakše komunikacije zdravstvenih ustanova i osiguranika, a da se pri tome ne ostvaruje direktni kontakt između osiguranika i zdravstvene ustanove. Primjera radi, ukoliko osiguranik radi neke nalaze u bolnicu, ishod nalaza je dostupan i porodičnom doktoru koji može telefonski da dalje uputi osiguranika na terapiju ukoliko mu je potrebna. Pored toga, što pacijent više ne mora da šeta od jedne do druge zdravstvene ustanove, ne mora ni da lično dolazi porodičnom doktoru po dalje upute.

Tako da je upravo ova regija i primjer da ukoliko postoji volja, bez obzira na trenutno složenu situaciju, IZIS može nesmetano da funkcioniše i da dodatno olakša posao zdravstvenim radnicima, što i jeste jedna od njegovih glavnih karakteristika.

Napominjemo da suština IZIS-a nisu samo elektronske kartice, kartoni, uputnice i recepti, već kompletno komunikaciono i informatičko uvezivanje svih aktera zdravstvenog sistema. Za razliku od sada kada je svaka zdravstvena ustanova bila jedinka za sebe i samo ona raspolagala sa podacima osiguranika sa područja određene opštine, sada će svi podaci biti integrisani u jedan sistem što bi trebalo da znatno ubrza procedure liječenja, posebno u hitnim slučajevima. Dosadašnji kartoni pacijenata biće zamijenjeni elektronskim zdravstvenim kartonima, koji sadrže sve podatke o pacijentu na jednom mjestu, nezavisno od toga u kojoj zdravstvenoj ustanovi su prikupljeni (ambulanti porodične medicine, službi hitne pomoći, bolnici ili specijalističkoj ambulanti). Ljekari koji liječe pacijenta na jednom mjestu imaće detaljan uvid u pacijentovu istoriju liječenja, te važne podatke, poput podataka o alergijama, hroničnim oboljenjima, terapijama koje je primao itd. Zahvaljujući ovome, između ostalog, biće izbjegnuto dupliranje preglede, jer urađen pregled u jednoj ustanovi, biće automatski vidljiv svim ljekarima koji liječe pacijenta i u drugim ustanovama i drugim nivoima zdravstvene zaštite, te se ne može desiti da se iste usluge pacijentu pruže više puta i sl. Time će se smanjiti i liste čekanja na pojedine preglede, i to su samo neke od brojnih prednosti koje ovaj projekat donosi.

Kada je riječ o elektronskim karticama, koje će zamijeniti dosadašnje zdravstvene knjižice, u pomenutim opštinama gdje je počela realizacija projekta, osiguranici su počeli da preuzimaju i svoje elektronske kartice. Osiguranici jednostavno u našim poslovnicama preuzimaju svoje kartice, a rok za preuzimanje nije određen, prvenstveno kako se zbog epidemiološke situacije ne bi stvarale gužve u poslovnicama. Elektronske kartice naši osiguranici dobijaju besplatno, što inače nije slučaj u zemljama regiona. FZO RS pripremio je i info letak kako bi osiguranike informisali o početku primjene IZIS-a i preuzimanju elektronskih kartica. Letak je dostupan i na ovom linku.

Uporedo sa elektronskim karticama koristiće se i “stare“ zdravstvene knjižice, sve dok IZIS u potpunosti ne zaživi u cijeloj Republici Srpskoj.
Zahvaljujući elektronskim karticama smanjiće se gužve u administraciji, jer će prestati potreba za ovjeravanjem zdravstvenih knjižica, a uz pomoć kartice ostvarivaće se pristup zdravstvenom kartonu pacijenta i provjeravaće se status osiguranog lica.

Pored e kartona i e kartica, IZIS podrazumijeva i elektronske uputnice i recepte. Elektronska uputnica omogućava brz i jednostavan način razmjene informacija između različitih nivoa zdravstvene zaštite i pruža neophodne podatke za adekvatno liječenje pacijenata. E recept omogućava elektronsko propisivanje recepata, te pruža podatke o alergijama na lijekove, brzo obnavljanje terapije, tj. izdavanje kontinuiranih terapija za hronične bolesnike i brojne druge prednosti.

Inače, planirano je bilo da do kraja ove godine IZIS bude implementiran u većini zdravstvenih ustanova, ali to u mnogome zavisi od epidemiološke situacije koja je usporila ovaj proces, prvenstveno zbog specifične organizacije rada ustanova u nastalim okolnostima. Fond sa implementatorima ovog projekta nastoji da zdravstvenim ustanovama maksimalno olakša i dodatno ih ne optereti u ovoj složenoj situaciji, ali IZIS će, upravo, i rad zdravstvenih radnika učiniti mnogo bržim i jednostavnijim.

Sve zdravstvene ustanove koje su obuhvaćene projektom dobile su računarsku opremu i imaće besplatno servisiranje nekoliko godina, tako da će svoje dosadašnje troškove za tu stavku moći preusmjeriti u svoje druge potrebe.

IZVOR: Zdravstvo Srpske