Dom zdravlja Srbac dobio računare u okviru projekta IZIS

Nakon Bolnice Gradiška, danas je Dom zdravlja Srbac u okviru projekta Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema dobio 55 računara i štampača u trajnom vlasništvu, a sve u cilju efikasnijeg sprovođenja jednog od najsloženijih projekata u RS u praksi kao što je digitalizacija zdravstva.

Podsjećamo da je nedavno i Bolnica Gradiška dobila 140 računara i štampača koja je ujedno i prva zdravstvena ustanova koja je u okviru projekta IZIS dobila neophodnu računarsku opremu.

Inače, kako je predviđeno projektom, Bolnica Gradiška sa tri pripadajuća doma zdravlja treba da budu prve zdravstvene ustanove u kojima će se uvesti IZIS.

Pored ovih zdravstvenih ustanova, računarsku opremu u trajnom vlasništvu dobiće zdravstvene ustanove koje su izabrale aplikativni način integracije u cilju lakše implementacije projekta i kako bi zdravstvene ustanove bile isto usklađene na tehnološkom nivou, što je jedna od bitnih pretpostavki za uspješnu informatizaciju zdravstva.

Osim toga, osiguranici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske će prvu elektronsku karticu dobiti besplatno, za razliku od, primjera radi, građana Srbije koji izdvajaju dodatna lična sredstva za dobijanje elektronske kartice.

Podsjećamo da Fond sa izabranim partnerima predano radi na potpunoj digitalizaciji zdravstva kako bi do kraja 2020. godine u Republici Srpskoj u potpunosti zaživjele elektronske kartice, uputnice, recepti i kartoni. Do sada su završene sve pripremne radnje, kao što je donošenje određenih uputstava, procedura i sl. koje su bile neophodne za dalji rad na IZIS-u. Između ostalog, opremljen je i Data centar i uređene su server sale na dvije lokacije u Banjaluci i Bijeljini. Isto tako, i konzorcijum koji radi na uvođenju ovog projekta je svoje poslove, do sada, izvršavao u predviđenim rokovima.

Održano je više prezentacija ovog projekta, prvenstveno zdravstvenim radnicima, odnosno svima onima koji su dio ovog projekta, a završene su i radionice za zdravstvene radnike iz cijele Republike Srpske u cilju da se čuje upravo i mišljenje medicinskih radnika, kako bi se sistem dodatno usavršavao i prilagođavao njihovim potrebama u svakodnevnom radu sa pacijentima.

Inače, Integrisani zdravstveni infomacioni sistem je jedan od od najznačajnijih projekata koji se realizuju u Republici Srpskoj, a koji bi trebao znatno da unaprijedi zdravstveni sistem, učini ga kvalitetnijim i da donese značajne finansijske uštede za cjelokupni sistem. Dakle, od koristi za svakog građanina pojedinačno, do koristi za sve ustanove i institucije u zdravstvenom sistemu.

Na realizaciji IZIS-a u RS radi izabrani konzorcijum “MMSCODE“ d.o.o. Banjaluka, “Lanaco“ d.o.o. Banjaluka i “Ericsson Nikola Tesla“ d.d. Zagreb.

Izvor: https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/i-dom-zdravlja-srbac-dobio-racunare.html