Počela implementacija projekta IZIS

Fond zdravstvenog osiguranja započeo je implementaciju projekta Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS).  Ovaj projekat trebalo bi da bude realizovan u roku od dvije godine što znači da bi se u Republici Srpskoj do kraja 2020. godine trebalo početi sa upotrebom elektrosnskih zdravstvenih knjižica, recepata, kartona i uputnica. Drugi ciklus radionica o projektu okupio je predstavnike zdravstvenih institucija sa područja Bijeljine, Doboja i Zvornika.

Integrisani zdravstveni informacioni sistem jedan je od najkompleksinijih i najznačajnijih projekata koji se realizuju u Republici Srpskoj. Koji bi trebalo da unaprijedi zdravstveni sistem, te ga  učini  kvalitetnijim,  efikasnijim i da donese značajne finansijske uštede za cjelokupan sistem. Od koristi će biti za svakog građana pojedinačno, kao i za sve ustanove i institucije u zdravstvenom sistemu.

„Ono što je bitno reći da će svi stanovnici Republike Srpske prvu karticu dobiti apsolutno besplatno to Fond obezbjeđuje sredstva. Projektom ćemo dobiti računare u trajnom vlasništvu kako bi se potpomagao proces implementacije. Prednost samog sistema što pacijent više neće morati ići ovjeravati svoje knjižice takođe kroz elektronsko upućivanje pacijent će znati tačno i kad, u koliko je sati upućen, nema šetanja, nosanja papira“ kaže  Dejan Stojaković, FZO, projekat „Integrisani zdravstveni informacioni sistem RS“.

Informacioni zdravsteni sistemi koji su sada u upotrebi nisu primjenjivi, a zaposleni u ustanovama koji će se integrisati korištenjem aplikacija koje se nude u sklopu projekta steći će adekvatnu obuku i u potpunosti se upoznati sa svim prednostima elektronskog zdravstvenog kartona, elektornske uputnice i elektronskog upućivanja kao najveće prednosti ovog sistema.

„ U sagledavanju procesa uvidjeli smo da doktori dosta gube dosta vremena u unosu nalaza i mišljenja drugih zdravstvenih ustanova odnosno sa konsultativno specijalističke nivoe referalnog nivoa u kojem se daju usluge obrade pacijenta gdje ti nalazi i mišljenja dolaze u štampanom obliku doktori porodične medicine gube vrijeme da to prepišu u sistem koji koriste. Elektronskim upućivanjem nema toga, pacijent odlazi kod doktora kod koga je upućen, taj doktor vidi uputnicu, vidi razlog zbog kojeg je upućen unosi nalaz i mišljenje i taj nalaz i mišljenje se vraća doktoru porodične medicine u elektronskom obliku i on nema više potrebu da ga kuca i unosi u sistem kako je to do sada radio, “ ističe Dragana Krivaja, projekt menadžer ispred kompanije MMSCODE.

Integrisani zdravstveni sistem trebalo bi da bude u primjeni do kraja 2020.godine za sve javne zdravstvene ustanove što podrazumjeva svih 55 domova zdravlja i 9 bolnica kao i Univerzitetski klinički centar Republike Srpske.

Izvor: RTRS