MI STVARAMO SISTEME BUDUĆNOSTI

Slika 1
MMSCODE d.o.o. je moderna kompanija usmjerena ka razvoju inovativnih softverskih rješenja.

Osnovani smo 2013. godine sa ciljem stvaranja integrisanog informacionog sistema u oblasti zdravstva, ali su se vremenom naše ideje i ciljevi proširili na unapređenje poslovnih procesa u različitim industrijama. Svoje resurse smo usmjerili prema stvaranju rješenja koja u sebi kao sastavnu komponentu imaju vještačku inteligenciju i mašinsko učenje. U kreiranju naših softverskih sistema koristimo najsavremenije alate globalnih partnera ( Oracle, Microsoft, Google, itd ).

Slika2
Slika3
Za klijente kreiramo pametne softvere koji će osnažiti I unaprijediti poslovne procese.

Oblasti u kojima je naša kompanija prisutna sa svojim softverskim rješenjima su: zdravstvo, energetika, bezbjednost, IT industrija, te oblast javne uprave i administracije. Naši stručnjaci imaju bogato iskustvo u projektovanju i realizaciji informacionih sistema u kojem pomenuta softverska rješenja čine bitan segment. Kreirani softveri povećavaju učinkovitost lanca vrijednosti, a isporučuju se uz najveću stručnost i podršku, najbolju tehnologiju i vrhunska globalna partnerstva.

MISIJA

Mi u MMSCODE-u kreiramo za klijente napredna softverska rješenja zasnovana na obostranom poverenju, lojalnosti i profesionalizmu, kao i predviđanju i odgovaranju na potrebe naših klijenata. Naš prioritet su sistemska rješenja i razvojni alati namijenjeni za upotrebu na internacionalnom nivou.

Misija
vizija

VIZIJA

Vođeni velikim idejama i velikim znanjem, osjećajem za detalje i predanošću, mi stvaramo sisteme budućnosti kako bi postali i ostali lider u oblasti naprednih informacionih sistema.